Wat voor een type klant bent u?
Tel.: +31 (0)20 - 740 1500 · Tel.: +32 280 866 68 · Where service never comes second
Menu
Disclaimer

Disclaimer

Download de Disclaimer in PDF

 

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van IT FIRST BV. Door de
website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacy verklaring

IT FIRST BV respecteert de privacy van u als bezoeker van onze website. U kunt daarom de website bezoeken
zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij
wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel
een inschrijving te verwezenlijken, of wanneer dit vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk is. IT FIRST BV behandelt alle
verkregen informatie vertrouwelijk. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter
beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Wij streven
ernaar u dit te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Tevens kunt u
op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op de websites van IT FIRST BV is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de getoonde
informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. IT FIRST BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid
voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
informatie op deze websites.

 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op de websites kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving
worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de websites zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op de websites berust bij IT FIRST BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan IT FIRST BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na
voorafgaande toestemming door IT FIRST BV.