Wat voor een type klant bent u?
Tel.: +31 (0)20 - 740 1500 · Tel.: +32 280 866 68 · Where service never comes second
Menu
Privacy Policy

Privacy verklaring

IT FIRST BV Privacyverklaring

IT FIRST B.V., gevestigd te Startbaan 6, 1185 XR Amstelveen, Nederland, (hierna: “IT FIRST”, “wij” of “ons” ) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.itfirst.nl (hierna: “Website”).

 

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Verzamelde gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Als u een bestelling plaatst, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. U kunt op de Website een persoonlijk IT FIRST account aanmaken. Als u een IT FIRST account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een veilige Server. In uw IT FIRST account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw IT FIRST account uw voorkeursinstellingen vastleggen.

 

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van de Website en voor het personaliseren van de Website.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

  1. Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
  2. Om de Website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
  3. Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  4. Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@itfirst.nl.
  5. Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen.

 

In de toekomst kan het voorkomen dat IT FIRST een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

 

Privacy Statement

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Cookies

Op de Website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze Website te

vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website of dat u geen

toegang heeft tot onderdelen van onze Website.

 

Functionele cookies:

Hieronder vindt u een lijst van cookies geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt zoals het doormeten van applicaties en gebruik hiervan:

 

Naam

Geplaatst door

Details

lastSearchCatUpdated

Itfirst.nl

Onthoudt voorkeuren voor tonen van zoekresultaten

ref, network

Itfirst.nl

Verificatie cookie voor affiliate netwerken

__utma*

Google Analytics

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website

(met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie

om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-

activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan

te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google

mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google

verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens

waarover Google beschikt.

 

Targeting cookies:

Hieronder vindt u een lijst targeting cookies die geplaatst kunnen worden en die gebruikt worden voor commerciële doeleinden waaronder het meten van transacties van derde partijen zoals Google Adwords en affiliates alsmede het tonen van gepersonaliseerde banners:

 

Naam

Geplaatst door

Details

__utmc*, __utmp*, glcid

Google Adwords

Anoniem bijbouden van advertenties en transacties via Google Adwords

 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u een IT FIRST account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

 

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of als u deze wilt wijzigen.

 

U kunt contact opnemen met:

IT FIRST B.V.

020 - 740 15 00 (tijdens kantooruren)

info@itfirst.nl